De Koers

De Koers ontwikkelt de KoersKaart als dialoogspel voor organisaties.

De KoersKaart wordt in co-creatie ontwikkeld om grote groepen mensen van en tussen organisaties in dialoog te brengen met als doel om elkaar op weg te helpen en samen dromen waar te maken. vdS creatie is ontwerppartner van De Koers en wij verzorgen het design van de KoersKaart.

KoersKaart

KoersKaarten die vdS heeft vormgegeven:

Open KoersKaart

een Co-creatie van ABN Amro, Lidl, Universiteit Utrecht, Schiphol, CZ

KoersKaarten voor

  • Gemeente
  • Zorginstelling
  • Telecomprovider
  • Rijks Overheid
  • HR en arbeidsrechten
  • Dienstverlening
  • Hoogheemraadschap:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

De KoersKaart voor Erasmus MC - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor SER - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor HHNK - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor Het Leraren Parlement - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor Radboud UMC - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor SD Worx - Ontwerp door vdS creatie De KoersKaart voor Stichting Arbo - Ontwerp door vdS creatie

KoersKaart in beeld
Medezeggenschap op de kaart
van de Sociaal-Economische Raad

De Koers

Zet ook jouw thema op de kaart.

Heb je plannen om je communicatie zichtbaar te vergroten?

Ga dan in gesprek met vdS creatie voor een creatieve oplossing!

De Koers

“vdS creatie is voor ons een designpartner waar we op kunnen bouwen. Nooit een gebrek aan goede ideeën, nooit gedoe met deadlines, maar vooral: altijd originele creaties die de juiste snaar raken bij de doelgroep. Deze vertaling van een abstract idee naar een concrete creatie is wat wij zoeken in een designpartner en vdS creatie vervult deze rol met verve en grote zelfstandigheid.”

Hendrik Jan Martens (links) en Sietse Rauwerdink (rechts)  – Founders van De Koers